Start

 

 

"Tidskriften Pennan & Svärdet innehåller många intressanta artiklar. Jag ser alltid fram emot dess punktliga ankomst. Som mångårig medlem i SMB är jag mycket nöjd och hoppas att fler upptäcker denna litterära 'glädjekälla'."

Inger Järsholm Broekhuis, journalist, Skanör