Start

"Som engagerad i frivilligförsvaret och med stort militärhistoriskt intresse är SMB den enda bokklubben som kan tillgodose mitt behov av litteratur."

Per Lindeberg, egen företagare, Skogstorp