Start

 

 

Det är jättebra att SMB anordnar intressanta medlemsdagar. Pennan & Svärdet är bra och den presenterar ofta intressanta böcker om andra världskriget.

Roland Wallin, Ystad, sjukpensionär