Start

 

 

 

 

"Bokkvaliteten är genomgående hög och några dåliga böcker slinker inte igenom SMB:s 'nålsöga'. Och det är viktigt för att man skall fortsätta att vara medlem - att man helt kan lita på kvaliteten hos de böcker som erbjuds."

Owe Ringdahl, f.d. säkerhetschef, Sollentuna