Start

 

 

SMB har ett mycket bra och varierat utbud. Det bästa är att det inte finns något köptvång, vilket innebär att jag bara köper det jag vill ha. Medlemstidningen Pennan & Svärdet är mycket bra.

Andreas Johansson,
förskolelärare, Ängelholm