Start

 

 

"Som reservofficer och flygläkare uppfylls både utbildningsbehov och personligt intresse på ett utmärkt sätt av SMB:s föredömliga insatser!"

Stefan Rustscheff, överläkare, Hillerstorp