Start

 

 

"Bemötandet samt medlemsvården från SMB:s personal anser jag vara föredömlig. Vänlighet och noggrannhet präglar de anställda hos SMB."

Lennart Eriksson, statstjänsteman, Kullavik