Start

 

 

Det är jättebra att SMB följer upp vad som händer på litteraturområdet och ser till att få fram böcker. Utan SMB skulle bokutbudet vara betydligt mindre. Jag har även varit med på SMB:s resor till Normandie, Ukraina, Kiev och Odessa.

Lars Frimodig, Malmö, pensionär