Start

 

 

Bokpresentationerna i Pennan & Svärdet är suveräna. Utbudet av böcker skiljer sig oerhört mycket från andra bokklubbar.  

Guy Rosvall, Helsingborg, pensionär