Start / Medlemstidning

 

Pennan & Svärdet, SMB:s mycket uppskattade medlemstidning

Pennan och Svärdet

Pennan & Svärdets ansvarige utgivare Lennart Uller berättar

Pennan & Svärdet är betydligt mer än en vanlig bokklubbstidning, den speglar SMB:s önskan att få ge dig något av värde långt utöver medlemskapet. Pennan & Svärdet är Sveriges enda militärhistoriska tidning med läsvärda och intressanta artiklar som kommer ut varje månad. Denna ger dig tillgång till unika artiklar och litteratur om militaria och militärhistoria. Många av de böcker som presenteras går endast att få tag på genom SMB. Tidningen är oerhört uppskattad av oss medlemmar och den ingår konstnadsfritt i ditt medlemskap! Det finns inte heller något köptvång.

Sedan starten har redaktör Patrik Nilsson på ett mycket föredömligt sätt ansvarat för Pennan & Svärdet.

 


uppslag ur Pennan & Svärdet

uppslag ur Pennan & Svärdet

uppslag ur Pennan & Svärdet
Exempel på uppslag ur Pennan & Svärdet.


Pennan & Svärdet ger dig en uttömmande presentation av kommande förmånsbok. Det är alltid en spännande och rikt bildsatt artikel på flera sidor. Du får även längre och kortare presentationer av övriga böcker, DVD-filmer, CD-skivor och dataspel så att du lätt kan bilda dig en uppfattning om deras innehåll. Varje nummer består av 32-40 fullmatade sidor.

Medlemstidningen samt webbsajten ger dig tillgång till en stor mängd militärhistoriska artiklar. Dessa finns endast hos SMB och är ett sätt att belöna dig för ditt engagemang för det militära kulturarvet. Vid sidan av redaktionen är texterna skrivna av styrelseledamöterna, närstående militärhistoriska ämnesexperter, intresserade medlemmar samt vetenskapsjournalister. Artiklarna kan till exempel handla om gripande soldatskildringar från östfronten samt tekniska beskrivningar av till exempel stridsvagnar och flygplan. Självklart är Pennan & Svärdet illustrerad med unika fotografier, detaljerade kartor och förklarande illustrationer. Detta speglar grundtankar rörande böcker och trycksaker, det vill säga en korrekt och begriplig svenska i kombination med ett rikt bildmaterial gör det läsvärda läsbart.

omslag Pennan & Svärdet

Den varmt uppskattade medlemstidningen Pennan & Svärdet.


Pennan & Svärdet förser dig dessutom med reportage från militärhistoriska museer, militära flygdagar, andra evenemang och resor. Detta ger dig en möjlighet att stifta bekantskap med andra SMB:are som deltagit i aktiviteterna. Vem vet, en dag kommer kanske du med i
Pennan & Svärdet!


Med Kamratliga hälsningar
Lennart Uller
Lennart Uller
Överste, ordförande för SMB och ansvarig
utgivare av Pennan & Svärdet

"Det bästa med SMB är att de har mig som medlem. Jag köper alldeles för många böcker. Min fru är på mig hela tiden!" 

Styrbjörn Holmgren, f d tandläkare, Båstad