Start / Resor / Tidigare resor / Normandie

Normandie

AV ÖVERSTELÖJTNANT TORBJÖRN RIMSTRAND


Militärhistorisk resa i västerled

Att fransmännen kan det här med historia måste stå fullständigt klart för de SMB:are som deltog i militärhistorisk resa till Normandie tidigare i höst. Så medan de första höststormarna drog in över moderlandet passerades den underbara normandiska naturen som badade i ett aldrig sinande sensommarljus. De sköna gröna skogarna, havsbandet med sina ständiga färgskiftningar i blått, avbildat på hundratals entusiastiska impressionistiska målningar. Men de färgrika naturupplevelserna, det franska köket och de franska vinerna bildade bara den gyllene ramen för vår studieresa.

SMB:s första militärhistoriska studieresa genomfördes 5-14 september 1997 i ett strålande sensommarväder. Resan blev snabbt övertecknad och vi tvingades faktiskt lämna återbud till ett antal hugade resenärer, som tyvärr inte fick plats – den här gången.

Ingen plan överlever första kontakten med verkligheten, tror jag von Moltke d.ä. sade vid något tillfälle, och givetvis drabbades även vår planering av s.k. fältmässiga friktioner. Trots detta kunde vi uppfylla alla löften.


Mot normandernas land

Huvudmålet var Normandie som alltjämt försvarar sin plats inom den s.k. ”slagfältsturismen”; genom ett stort antal lämningar på en begränsad yta (bl.a. resterna av ”Atlantvallen”); genom flera intressanta muséer (inte minst det relativt nya

militärmuséet i Bayeux) samt att kustlinjen och den speciella växtligheten (la bocage) på Contentinhalvön fortfarande liknar landskapets utseende under D-dagen.

Även Ardennerna är, trots ett förbättrat vägnät, i grunden desamma som under andra världskriget och ger alltjämt en god uppfattning om de stora risker den tyska militärledningen tog för att vinna överraskningsmomentet vid de stora offensiverna 1940 och 1944.


SMB lunch vid Atlantvallen
SMB lunch vid Atlantvallen. BILDER: PATRIK NILSSON

 

Den första fria fransyskan
Den första fria fransyskan. När Arlette var fyra år stormade plötsligt major John Howard och hans soldater in i familjens lilla Café natten till 6 juni 1944. Huset blev det första som befriades från det tyska oket. Forfarande idag driver hon sitt lilla café vid Pegasus Bridge. SMB:s invasion fann hon dock mindre ansträngande, nästa gång skulle vi vara hennes hedersgäster.

 

John Steele
Idag en docka, igår en människa. Sainte-Mère-Église hamnade på världskartan när amerikanska fallskärmssoldater av misstag hoppade rakt ned i staden och massakrerades av yrvakna tyskar. John Steele blev hängande i kyrkotornet och spelade död i fem timmar tills hans kamrater äntligen kunde befria både honom och staden. Då hade kyrkklockorna temporärt gjort honom döv.


Ingrid Bergman på torget
”Varför i h - - - e har de en staty av Ingrid Bergman på torget?” (tankfull resenär)
När Johanna var 17 år talade röster från himlen till henne. Hon skulle klä sig i rustning och befria Frankrike från den engelska invasionen under hundraårskriget. Hennes insats kom att vända kriget till Frankrikes fördel. Nu står hon, Jeanne d’Arc, förgylld i Caens centrum.


Men i andra områden är det på grund av de stora infrastrukturella förändringarna mycket svårt att bilda sig en uppfattning om stridernas mera detaljerade förlopp. Detta gäller, enligt min mening, hela operation ”Market Garden” 1944 och till stora delar också genombrottet vid Sedan 1940.


Tidspress

Besöket i den belgiska fästningen Eben Emael var intressant, men den mycket entusiastiskt guidade rundturen frestade hårt på tidsplanen och man bör ha god kondition och starka ben för att orka med alla trappor i det gamla fästningsverket och då tog vi ändå aldrig de sista etthundratrettiofyra trappstegen som skulle fört oss upp till fortets hjässa och platsen för den spektakulära tyska luftlandsättningen, med segelflygplan den 10 maj 1940.

För den som vill få en uppfattning om mellankrigstidens befästningskonst är nog museiforten i Maginotlinjen ett bättre alternativ, ity att det finns både hissar och underjordiska järnvägar som kan föra besökarna mellan olika stödjepunkter.

 

SMB:are begrundar det flytande pansarhindret Meuse
SMB:are begrundar det flytande pansarhindret Meuse. 1940 var floden en kokande häxkittel när det tyska pansaret oväntat rullat igenom Ardennerna och snabbt bröt sönder det franska försvaret och i ett slag avgjorde fälttåget i Frankrike.


Vinkulturen och övriga kulturen

Ett av de mer uppskattade kulturella inslagen var tvivselutan besöket hos vinbonden Alfred Port i Moseldalen, en begivenhet som förvisso återkommer vid framtida resor i området. Men andra kulturella stopp var inte långt efter, katedralerna i Reims och den gamla kejsarstaden Laon, för att nu inte tala om Vilhelm Erövrarens fantastiska tapet i Bayeux.

Resan gav naturligtvis en mängd värdefulla erfarenheter som jag återkommer till i nästa nummer av Pennan & Svärdet i samband med presentationen av 1998 års höstresa, som preliminärt redan beslutats och vars tyngdpunkt kommer att ligga på första världskrigets slagfält i norra Frankrike.

Avslutningsvis vill jag framföra ett kollektivt, men icke desto mindre, varmt tack för alla vänliga och uppskattande brev från nöjda resenärer på SMB:s jungfrutur.

 

Det tyska stridsvagnsässet Michael Wittman fann sin grav i Normandie
Det tyska stridsvagnsässet Michael Wittman fann sin grav i Normandie.
Född på gränsen till ett krig dog han mot slutet av ett annat.

"Bra erbjudanden och intressanta reportage för den som är intresserad av militärhistoria!"


Andreas Svensson, yrkesofficer