Start / SMB:s böcker

SMB:s böcker

OBS! Skall du beställa eller avbeställa, så har du kommit FEL! Efter att ha loggat in, så klickar du på ”Läs Pennan och Svärdet” som står där du loggade in. Så backa och gör om! /Margareta

 

Styresman Per-Anders Lundström berättar om SMB:s böcker

Det finns egentligen bara ett grundläggande krav för SMB:s förmånsböcker och övriga egenproducerade verk, de skall ovillkorligen hålla en mycket hög och enhetlig standard. Då du beställer skall du vara säker på att du får en bra bok. Den gemensamma ståndpunkten bland oss SMB:are är att vi förtjänar de bästa böckerna för vårt militärhistoriska engagemang.

Förmånsböckerna och övriga egenproducerade verk finns enbart hos SMB. Du hittar dem varken på internet eller i bokhandeln. Detta är ett sätt att belöna dig för att du valt att bli medlem och stödja det militära kulturarvet. Alla egenproducerade verk är försedda med en speciell kvalitetsstämpel. Denna borgar för att böckerna blivit noggrant språk- och faktakontrollerade. SMB:s böcker får inte vara skrivna med något annat än en korrekt och begriplig svenska. Ett krångligt språk förstör läsvänligheten. Det läsvärda måste vara läsbart!

De egenproducerade böckerna är dessutom försedda med märkband för att underlätta läsningen och de innehåller ämnesanpassade kartor, unika fotografier och tekniska illustrationer. Vetenskapsredaktören Jan Waernberg brukar leta fram unika fotografier från olika arkiv och illustratören Samuel Svärd skapar detaljerade kartor och illustrationer. SMB:s böcker ska ge dig en angenäm läsning, fördjupade kunskaper och ett övergripande helhetsperspektiv!

Hur får SMB tag på de unika böckerna? En del skrivs av svenska författare, något som innebär att SMB kan vara med och anpassa böckerna till oss medlemmar. Ett annat sätt är att leta i antikvariat och på kasernvindar. Vidare försöker SMB att finna kvalitativ utländsk litteratur att översätta. De språk som hittills blivit översatta är engelska, ryska, tyska, franska och polska. Styrelsen och övriga engagerade letar böcker i allt från de stora förlagen till små bokaffärer i Warszawa.

Vid översättningar är det oerhört viktigt att anlita språkexperter och militärhistoriker för att både språket och den militära terminologin ska bli korrekt. Det får helt enkelt inte finnas några fel. Styrelseledamoten kommendör 1. Gustaf von Hofsten har till exempel varit med och faktagranskat SMB:s böcker Slagskepp från andra världskriget samt Yamato och Musashi.

För att du skall känna dig riktigt trygg har SMB även infört en unik bokgaranti. Garantin innebär att du alltid har 30 dagars returrätt på de böcker som erbjuds i tidningen Pennan & Svärdet. Vidare omfattar den en så kallad garanti på binderiarbetet i SMB:s egenproducerade böcker på tolv år. Böcker och filmer levereras i specialutvecklade förpackningar, något som minimerar risken för transportskador. Om olyckan ändå är framme ersätter SMB till 100 %.

Sammanfattningsvis kan du alltid kunna lita på att SMB:s egenproducerade böcker håller en mycket hög kvalitet!


Med kollegiala hälsningar
PAL_Namnteckning
Per-Anders Lundström
Styresman för SMB

Jag läser med stort intresse Pennan & Svärdet så fort den kommer! SMB har plockat fram väldigt bra bokmaterial.

Nils Andersson, Hanaröd, politiker