Start / Svenska Krig / Krig 1222-1388 / Värmlandståget 1225

Värmlandståget 1225

Krig mellan: Sverige och Norge
Svensk kung: Erik Eriksson "läspe och halte"
Norsk kung: Håkan IV Håkansson "den gamle"
Fältslag: Slaget i Holmedals socken år 1225
Fred: Freden i Lödöse 1249
Konsekvenser: Kriget får inga territoriella eller politiska konsekvenser.


Norge plågas vid denna tid av svåra inre stridigheter. År 1219 inleder ribbungarna, under ledning av Sigurd Ribbung, ett uppror mot kung Håkan i Norge. Ribbungarna är mycket stridbara och använder det svenska Värmland som en säker tillflyktsort när så krävs. Håkan påtalar sitt missnöje med detta, först till värmlänningarna och sedan till Erik, utan att få något egentligt gensvar.

Trots varningar för att gå in på annans land beslutar sig Håkan för att ta ut hämnd på värmlänningarna. I början på år 1225 går han in i Värmland med en här, vars numerär uppges till 3 000 man till fots och 600 ryttare. Vintern är sträng och hären kan därför färdas snabbt, fotfolket transporteras på slädar. Överallt går man härjande fram och befolkningen har i huvudsak övergett sina hem innan norrmännen kommer. På ett ställe omtalas dock att en gumma stannat kvar för att rädda sitt hem. Hon lyckas också göra detta och som tecken på fred hänger hon ett vitt tygstycke över sitt hus.

Endast en gång lyckas bönderna organisera sig till motstånd, i Holmedals socken blir den marscherande norska hären beskjuten med pilar och en häftig strid blossar upp. Bönderna viker sig dock snart.

Efter aktionen får Håkan snart fred med ribbungarna, men i Sverige är affären inte glömd. Ett uppror mot Erik Eriksson omöjliggör krig, och när Erik åter sitter på tronen går man i stället till förhandlingsbordet. Konflikten biläggs med freden i Lödöse år 1249, i vilken vänskapen återställs utan några territoriella eller andra konsekvenser.År 122

År 1225 går norska styrkor till angrepp mot Värmland. Anfallet
är en hämnd för att norska upprorsmän kunnat utnyttja svenskt
territorium som säker tillflyktsort. 
© Copyright: Ulf Sundberg 1999. Text, bilder och kartor ur Ulf Sundberg: Medeltidens svenska krig, Stockholm 1999. Publicering enligt särskilt avtal med Hjalmarsson och Högberg Förlag. Val av ytterligare bilder med bildtexter av Alex Svensson.
 

Pennan & Svärdet är mycket intressant. Jag läser den så fort den kommer och beställer spännande böcker snabbare än jag hinner läsa dem!

Lars Larsson, Glimåkra, lantbrukare.